Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Chodecz

Zarządzenie nr 16/07
Burmistrza Chodcza
z dnia 15.06.2007 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 października 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Chodecz oraz Zarządzenie nr 45/04 Burmistrza Chodcza zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu z dnia 31 grudnia 2004 roku

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU (143kB) pdf
Załącznik 1 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO UMiG W CHODCZU (txt) (0kB) txt
Załącznik 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO UMiG W CHODCZU (doc) (41kB) pdf

Zmiany w regulaminie (76kB) pdf

Regulamin był nowelizowany następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 33/2008 Burmistrza Chodcza z dnia 03 września 2008 r.
Zarządzeniem Nr 55/2008 Burmistrza Chodcza z dnia 28 grudnia 2008 r.
Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Chodcza z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Chodcza z dnia 27 lutego 2012 r.
Zarządzeniem Nr 44/2012 Burmistrza Chodcza z dnia 26 listopada 2012 r.
Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Chodcza z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zarządzeniem Nr 45A/2013 Burmistrza Chodcza z dnia 02 października 2013 r.
i ostatnie:

Zarządzenie zmieniające regulamin. (116kB) pdf
Zarządzenie nr 95/2015

metryczka


Wytworzył: Sekretarz - Benedykt Nowakowski (30 stycznia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (18 czerwca 2003, 13:49:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (30 listopada 2015, 11:58:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14825